Αυτόνομοι σέρβερ (virtual machines) στο cloud
High end hardware with Intel Skylake Xeon CPUs and speedy NVMe SSDs running on a fully redundant storage
Συμπεριλαμβάνεται σε κάθε Πακέτο
  • Free unlimited SSL's
  • Image (backup) of the server for 7 days
  • First-rate protection against large-scale DDoS attacks