Ανακοινώσεις

Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης του server σας

  • 27η Ιούνιος 2011
Τις τελευταίες ημέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύνδεσης και ενεργοποίησης όλων των πελατών με διακομιστή στην Γερμανία σε ένα κεντρικό σύστημα για την διαχείριση των reboots. Μπορείτε πλέον ...
Continue reading