Έλεγχος pop3 μέσου του φλοιού Εκτύπωση

  • 109

Μέσω του φλοιού είτε σε MAC,Windows ή Linux αν θέλετε να δοκιμάσετε κάποιον POP3 server μέσω telnet θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τις παρακάτω εντολές:

USER userid
PASS password
STAT
LIST
RETR msg#
TOP msg# #lines
DELE msg#
RSET
QUIT


Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω