Πιστοποιημένοι Debian Consultants από την Guru-host

  • Δευτέρα, 3η Ιανουάριος, 2011
  • 21:05μμ

Η Guru-host είναι πλέον στην επίσημη λίστα του Debian GNU Linux με έναν ενεργό ποιστοποιημένο Linux consultant τον κ.Στέλιο Ασμαργιανάκη. Η Guru-host υποστηρίζει ένπρακτα το ανοικτό λογισμικό και ιδίως την αγαπημένη μας διανομή Debian παρέχοντας ποιαδήποτε υλοποίηση επιθυμείτε βασισμένη σε αυτό. Από απλούς web/ftp servers μέχρι load balanced, failover λύσεις.

« Πίσω