Έλεγχος hardware στον server Dionyso

  • Κυριακή, 1η Δεκέμβριος, 2013
  • 09:56πμ
Λόγω ενός ξαφνικού προβλήματος στο hardware του σέρβερ που φιλοξενεί κάποια από τα Cpanel πακέτα μας θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για περίπου 1 έως 3 ώρες για να πραγματοποιηθεί ένας λεπτομερής τεχνικός έλεγχος.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
« Πίσω