Νέα έκδοση του Zimbra colloboration suite σύντομα

  • Πέμπτη, 27η Ιανουάριος, 2011
  • 11:03πμ

Η νέα έκδοση της δημοφιλής σουίτας email/colloboration πρόκειται να παρουσιαστεί μέσα στις επόμενες 3-4 εβδομάδες. Με περισσότερες από 180 νέες προσθήκες, θα είναι μια μεγάλη αλλαγή!

« Πίσω